COPY SOM FUNGERAR

Bra copywriting är förstås vida mer än korrekt gramma­tik och god satsbyggnad. Bra texter berör och enga­gerar sina målgrupper. De skapar nyfikenhet, föder bilder och aha-upplevelser. Det gör de bara om de är relevanta, konkreta, tydliga, lättlästa och personliga. Just detta kännetecknar all copy från Bugge – oavsett ämnesområde, målgrupp, syfte och medium.

Läs vad vi skrivit

På senare år har vi skrivit copy på svenska och engelska för ett 20-tal upp­drags­givare – från små startups till stora industriföretag. Vill du se några av jobben vi levererat är det bara att klicka in på någon kund här intill och börja botanisera. (Obs att det döljer sig zoom-knappar nedtill i varje fönster, om du t ex behöver förstora för att läsa mer bekvämt.)

Comments are closed.