GRUNDEN TILL GOD KOMMUNIKATION

Bugges kunder verkar i de flesta fall på olika business-to-business-marknader. Vi hjälper dem att sälja sina produkter och tjänster till andra företag, snarare än till konsumenter. Vi har lärt oss att snabbt tränga in i deras teknologier, produkter, marknader, köpare, strategier, konkurrenter, säljprocesser, varumärken och allt annat som påverkar deras marknadsföringsbehov. Och sedan att omsätta dessa insikter i relevant och verkningsfull marknadskommunikation.

Effektiv kommunikation är inget subjektivt.

En aldrig så lustig annons, vacker broschyr eller påkostad direktreklam innebär inte med automatik att kommunikationen är effektiv (eller ens äger rum). För att vara effektiv måste kommunikationen planeras, utformas och genomföras på rätt sätt i varje moment. Inte minst gäller det att veta:

  • Vilka affärssyften ska kommunikationen uppfylla?
  • Vilka målgrupper ska den nå för att så ska ske?
  • Vilka effekter ska den åstadkomma hos de målgrupperna?
  • Vilka budskap kan åstadkomma de effekterna?
  • Vilket uttryck ska budskapen ha för att effekterna ska uppnås?
  • Vilka kanaler passar budskapen, målgrupperna och budgeten bäst?

Ställer man inte de här frågorna – eller låter bli att besvara dem – kan man inte veta om kommunikationen är meningsfull eller meningslös, verkningsfull eller verkningslös. Det är med andra ord möjligt (för att inte säga troligt) att den i så fall inte åstadkommer någon­ting, utom att göra av med pengar.

Tabell1

Comments are closed.