NÅGRA TYPISKA STRATEGIPROJEKT

Av integritetsskäl kan vi inte publicera eller lämna ut strategier vi levererat till våra olika uppdrags­givare. Däremot kan vi i all korthet exemplifiera med några av dem, genom att beskriva syftet och huvuddragen i våra förslag.

Comments are closed.