SCAN COIN

På 1960-talet uppfann Scan Coin tekniken för automatisk hantering, sortering och räkning av mynt. Dess avancerade produkter var (och är) marknadsledande världen över. I takt med att mynt förlorar i betydelse och andra mer heltäckande lösningar för kontanthantering efterfrågas alltmer, behövde Scan Coin anpassa sina affärsstrategier. Vi bidrog med en radikal ny positionering av två parallella varumärken – ett för mynthantering, ett för  “cash management”.

Scan Coin

Comments are closed.