VÄLKOMMEN

Bugge Communications har två specia­liteter: kommunikationsstrategi och copy­writing på svenska och engelska. Bägge specialiteterna vilar på trettio års erfa­ren­het av marknads­kommunikation – i Sverige och inter­nationellt, i alla tänkbara branscher, på byrå såväl som på kundsidan.

J3648x2736-18291låg

Comments are closed.