KORSNÄS

Under perioden 1995-2005 förvandlades Korsnäs från patriarkaliskt bruk till modernt industriföretag. Det skedde genom ökad specialisering och omfattande rationaliseringar. Personalen blev mindre och de som blev kvar behövde lära sig nya processer och arbetssätt. Det skapade hos många en känsla av vilsenhet och oro. Ett stort projekt startades för att förnya internkulturen. Vi fick i uppdrag att hjälpa Korsnäs med detta. Det gällde bl a att placera affärsidé, vision, mål etc i ett nytt och vidare sammanhang, för att de tydligare relatera dem till Korsnäs nya positionering och varumärkeslöfte.

StratExKorsnäsSmall

Comments are closed.