CURERA, STOCKHOLM

Curera (som numera heter Avonova) är en medelstor leverantör av företags- hälsovårdstjänster i södra halvan av Sverige. Vi utvecklade positioneringsstrategi för Curera och skrev företagsbroschyr, annonser, emissionsprospekt och internkommunikation.

Konceptbroschyr

Imageannons

Curera_intro

Comments are closed.