KSV INSTRUMENTS, HELSINGFORS

KSV utvecklar vetenskapliga instrument för att analysera och manipulera ytegenskaper på molekylär nivå. Vi har hjälpt till att konceptualisera KSVs komplexa produkter och kommunicera dem i form av trycksaker.

Seminar invitation

KSV_intro

Comments are closed.