QPHARMA, MALMÖ

QPharma är en kontraktstillverkare av läkemedel – främst inriktad på utveckling och produktion av tablettpreparat. Vi har utvecklat positioneringsstrategi för QPharma och skrivit hemsida, annonser och eventmaterial. Ad 1 Annons 2 Annons 3 Annons 4 Website

Comments are closed.