SANDVIK, SANDVIKEN

Sandvik är världsledande på specialstål för olika krävande tillämpningar. De kanske mest krävande finns inom oljeindustrin. Med Hilanders som huvudbyrå har vi skrivit kampanjer för att positionera Sandvik och dess unika stålsorter på just oljemarknaden.

Concept brochure umbilicals

Ad umbilicals

Ad oil/gas 1

Ad oil/gas 2

Ad oil/gas 3

Sandvik_intro

Comments are closed.