DET HÄR KAN VI GÖRA FÖR DIG.

Bugges enkla ambition är att skapa ett påtagligt mervärde med hjälp av kommunikation. Det gör vi på två sätt:

• Dels genom strategi – så att kommunikatio­nen får en meningsfull roll i uppdragsgivarens verksamhet.

• Dels genom copywriting – så att det som  ska kommuniceras blir relevant och engagerande för sina målgrupper.

Comments are closed.