DET HÄR HAR VI JOBBAT MED

Harald Bugge har under årens lopp tagit sig an kommunikations- och copyupp­drag från företag i alla möjliga branscher, storlekar, länder och marknadssituationer. Bokstäverna signalerar vad de olika uppdragen omfattat:

S = strategi      K = koncept       C = copy

Agfa (grafiska system) S

Alfa Laval (värmeväxlare) S K C

ALT (HR-tjänster) S

Atlas Copco (kompressorer) S C

AT&T (telekomsystem) S

AU-System (IT-konsulting) S

Canon (kontorssystem) S

Curera (företagshälsovård) S K C

Digital (datorsystem) S K C

Dow Plastics (plast) S K

ECL (e-handelslogistik) S K C

EFD (induktionsvärmesystem) S K

EHPT (mobiloperatörssystem) S

Elopak (förpackningssystem) S

Ericsson (telekomssystem) S K C

Followit (mobila positioneringstjänster) S K C

FutureBrand (corporate design) S

Gorilla Park (företagsutveckling) S K

Gunnebo (värdeförvaring) S K

Harvard Health (privat sjukvård) S

IBS (affärssystem) S K

IFS (affärssystem) S K

Ingersoll-Rand (entreprenadmaskiner) S

Inter IKEA Systems (logistiksystem) S K C

Intrum Justitia (inkassotjänster) S

ITT Flygt (avloppsreningssystem) S K

Iquity Systems (mobiloperatörsystem) S K C

KPN (telekomsystem) S

Korsnäs (förpackningskartong) S K

Kronan Cykel (cyklar) S

KSV Instruments (analysinstrument) S K C

Lindab (ventilation) S

LOT Polish Airline (flygbolag) S

Lucent (telekomprodukter) S

NCR (banksystem) S K C

Netport (samhällsutveckling) S K C

Nima Technology (analysinstrument) K C

Novacast (gjutstyrsystem) S K

OmniStat (samhällsinformation) S C

Ospol (tandimplantat) S K C

Osstell (implantatinstrument) S K C

Océ (kopiatorer) S

Philips (kontorssystem) S

POC (sportskyddsutrustning) C

Precise Biometrics (biometrisystem) S K

QPharma (läkemedel) S K C

Readsoft (dokumentläsningssystem) S

Rechon Life Science (läkemedel) S K C

Sab Wabco (tågbromssystem) S

SAP (affärssystem) S

Saudi Aramco (olja) S K

Sandvik (specialstål) S K C

Scan Coin (kontanthanteringssystem) S K

Scania (tunga fordon) S K C

Skanova (telekomnät) S

SKF (kullager) S

Sony (videokonferenssystem) S

Sony Ericsson (mobiltelefoner) S K

Sperry (datorsystem) S

Station 12 (satellittelefoni) S

Sun Microsystems (datorsystem) S

Syntensia (IT-säkerhetssystem) S

Telelogic (programutvecklingssystem) S K C

TeliaSonera (telekomtjänster) S K C

Thule (transportsystem) S K C

Thuraya (satellittelefoni) S

T-Systems (IT-konsulting) S K C

Turbec (mikroturbiner) S

UCS (telekomteknologi) S

Unisource (telekomtjänster) S

Wallenius (personbilsfrakter) S K

WAP Forum (mobiltelefonteknologi) S

Wellnet (hälsoutveckling) S K C

Ytab (ytbehandling) S C

Comments are closed.